Tarihçe


Biyoloji bölümünün Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesinde açılması 1998 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 01.06.1998 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. Ancak 1998 yılından bu yana açık olan bölüm, o yıllarda öğretim üyesi ataması yapılmadığından, 2010 yılına kadar aktif olarak faaliyete geçememiştir.

2010 yılından sonra kadrolu öğretim üyesi sayısının yeterli hale gelmesi ve gerek TÜBİTAK gerekse üniversite öz gelirleri ile desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile finanse edilerek alt yapı ve laboratuvar donanımlarının eğitim ve öğretim yapılabilecek konuma getirilmesi sağlanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde Biyoloji bölümünde 2016-2017 Akademik Yılı itibariyle Lisans ve 2019-2020 itibariyle de Yüksek Lisans programları açılmış olup bu düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Biyoloji bölümünde Botanik, Genel Biyoloji, Zooloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalları mevcut olup, 5 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi Dr. olmak üzere 8 Akademik personel bulunmaktadır.

 


Duyurular