Misyonumuz & Vizyonumuz


Biyoloji, tüm canlıların yapı, işlev ve gelişim özelliklerini araştıran, canlıların filogenetik gelişimine bağlı olarak kökenini, yeryüzündeki dağılışını ve sınıflandırılmasını konu edinen temel bilim dallarından biridir. Biyoloji Lisans Programı, gelecek kuşaklara dünya mirası olarak bozulmadan kalması gereken ülkemizin biyolojik zenginliklerinin; bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin tanımlanması, coğrafik ve biyolojik olarak dağılımı, biyolojik yapı ve işleyişlerinin belirlenmesi, genetik yapıların aydınlatılması, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi yönündeki bilimsel öğretilerin, bulguların, bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da yaşam bilimlerinin temelini oluşturan biyolojik bilgileri, yeni teknolojilerle ele alıp, yaşamın tüm alanlarına yönelik olarak uygulama becerisi ve yeteneğine sahip, konusunda uzman elemanlar yetiştirmektir.


Duyurular