Akademik Personel

BOTANİK ANABİLİM DALIGENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALIMOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALIZOOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. İsa Gökler
ANABİLİM DALI BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Mahmure Nakiboğlu Tezer
Doç. Dr. Kerem Canlı
Prof. Dr. Barbaros Çetin
Prof. Dr. Çetin Ilgaz
ANABİLİM DALI BAŞKANI
Doç. Dr. Ferhat Matur
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Mahmure Nakiboğlu Tezer
Öğr. Gör. Kamil Candan
Prof. Dr. Yusuf Kumlutaş
ANABİLİM DALI BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım